Våra produkter

VÅRA TRÄVARUPRODUKTER,
SÅGADE OCH HYVLADE

Vi erbjuder både sågade och hyvlade trävaror. Utanför Europa är våra kunder till största delen importörer av sågade trävaror medan i Europa dominerar kunderna i byggvaruhandeln, dit vi säljer mest hyvlade trävaror. En annan kategori av kunder återfinns inom tillverkning av möbler, trappor och sängar. Vanligt är att dessa köper trävaruämnen, hyvlade och kapade, som används direkt i tillverkningen.

SÅGAD SVENSK, NORSK, FINSK FURU (Pinus Sylvestris)

BRÄDER OCH PLANK
Kvalitet: US, SF, V och VI
Tjocklek (mm): 16, 19, 25, 32, 38, 50, 63, 75, 100
Bredd (mm): 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250
Fallande längder (m): 1,80, 2,10, 2,40, 2,70, 3,0, 3,30, 3,60, 3,90, 4,20, 4,50, 4,80, 5,10, 5,40
I klena dimensioner upp till 50 x 150 mm kan vi ta fram 2,40 – 3,0 m

BLOCK
Kvalitet: SF+VI
Tjocklek (mm): 200, 225, 250, 275, 300, 350
Bredd (mm): 200, 225, 250, 275, 300, 350
Längder (m): 3,0, 3,30, 3,60, 3,90, 4,20, 4,50, 4,80, 5,10, 5,40

SPARRAR
Kvalitet: SF+VI
Tjocklek/bredd (mm): 75 x 75
Fallande längder (m): 1,80, 2,10, 2,40, 2,70, 3,0, 3,30, 3,60, 3,90, 4,20, 4,50, 4,80, 5,10, 5,40

Svensk_Norsk_Finsk_furu_03
Svensk_Norsk_Finsk_furu_01
Svensk_Norsk_Finsk_furu_02

SÅGAD SVENSK, NORSK, FINSK GRAN (Picea Abies)

BRÄDER OCH PLANK
Kvalitet: SF+VI
Tjocklek (mm): 16, 19, 22, 25, 32, 36, 38, 44, 47, 50, 63, 75
Bredd (mm): 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250
Fallande längder (m): 1,80, 2,10, 2,40, 2,70, 3,0, 3,30, 3,60, 3,90, 4,20, 4,50, 4,80, 5,10, 5,40
I klena dimensioner upp till 50 x 150 mm kan vi ta fram 2,40 – 3,0 m

BLOCK
Kvalitet: SF+VI
Tjocklek (mm): 200, 225, 250, 275, 300, 350
Bredd (mm): 200, 225, 250, 275, 300, 350
Längder (m): 3,0, 3,30, 3,60, 3,90, 4,20, 4,50, 4,80, 5,10, 5,40

SPARRAR
Kvalitet: SF+VI
Tjocklek/bredd (mm): 75 x 75
Fallande längder (m): 1,80, 2,10, 2,40, 2,70, 3,0, 3,30, 3,60, 3,90, 4,20, 4,50, 4,80, 5,10, 5,40

Svensk_Norsk_Finsk_furu_03
Svensk_Norsk_Finsk_furu_01
Svensk_Norsk_Finsk_furu_02

SÅGAD RUMÄNSK, BOSNISK GRAN (Picea Abies)

BRÄDER OCH PLANK
Vi kan i princip producera vilken dimensioner och längder som helst efter önskemål.

Kvalitet: SF+VI
Tjocklek (mm): 18, 20, 22, 23, 25, 30, 35, 40,
45, 50
Bredd (mm): 48, 50, 75, 87, 90, 95, 100, 125, 140, 150, 164, 175, 194, 200, 220, 230, 250
Längder (m): 3,0, 3,68, 4,0, 5,0 och 6,0

BLOCK
Kvalitet: SF+VI
Tjocklek (mm): 100, 125, 150, 175, 198, 200, 220, 225, 228, 240
Bredd (mm): 100, 125, 150, 175, 198, 200, 225, 228, 250, 275, 288, 300
Längder (m): 3,0, 4,0, 5,0 och 6,0

SPARRAR
Kvalitet: SF+VI
Tjocklek (mm): 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75,
90, 95
Bredd (mm): 60, 65, 70, 75, 90, 95
Kvalitet: SF+VI
Längder (m): 3,0, 4,0, 5,0 och 6,0

Rumansk_gran_03
Rumansk_gran_07
Rumansk_gran_04

SÅGAD RUMÄNSK BOK (Fagus Sylvatica)

TASS = super kort
Kvalitet: AB
Tjocklek/bredd (mm): 25, 38, 50, 60, 70, 80 x 80 och bredare
Längder (mm): 300 – 950

TAS = kort
Kvalitet: AB
Tjocklek/bredd (mm): 25, 38, 50, 60, 70, 80 x 100 och bredare
Längder (mm): 1 000 – 1 700

TAL = långt
Kvalitet: AB
Tjocklek/bredd (mm): 25, 38, 50, 60, 70, 80 x 100 och bredare
Längder (mm): 1 800 – 2 000

TAL+ = super långt
Kvalitet: AB
Tjocklek/bredd (mm): 25, 38, 50, 60, 70, 80 x 100 och bredare
Längder (mm): 2 100 – 3 000

Rumansk_bok_01
Rumansk_bok_02

HYVLAD TYSK BOK (Fagus Sylvatica)

Kvalitet: Superior Color / ACND
Tjocklek (mm): 26 (23,8), 38 (36)
Bredd (mm): 100 och bredare
Längder (m): 2,20 och längre

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

HYVLADE TRÄVAROR OCH KONSTRUKTIONSVIRKE

Vi hyvlar både fura och gran och här följer några av de produkter vi har i vårt sortiment.

• Golvsocklar och dörrfoder
• Dörrkarmar
• Paneler för inomhusbruk
• Grundmålat eller klarlackat
• Trägolv
• Möbel- och sängkomponenter
• Komponenter för trappor
• Fönsterbräder
• Paneler för utomhusbruk
• Hyvlat för tryckimpregnering
• Komponenter till förpackningar
• Konstruktionsvirke

Egaliserat hållfastighetsprövat virke (C16, C24, CLS, TR26 etc) Egaliserade eller planhyvlade reglar och läkt

gjab_hyvlat

PROFILPROGRAM – HYVLADE TRÄVAROR

Nedan finner ni några exempel på vårt hyvlade profilprogram. För andra önskemål kontakta oss gärna, vi har garanterat den profil du söker.

Illustrationerna kommer från Svenskt Trä och är tagna från skriften
”Att välja trä” © Föreningen Sveriges Skogsindustrier

GÖSTA JACOBSSON AB
Stora Åvägen 21
436 34 Askim
Sverige
Tel: +46 31 703 55 80