Vår historia

Gösta Jacobsson

GÖSTA JACOBSSON (1899-1978)
”var en sann entreprenör. 1927 startade han företaget och sökte tidigt nya vägar för att utveckla verksamheten. Han var bland annat en av de allra första i Sverige att exportera trävaror, allt från emballagevirke till högförädlade möbelkomponenter.”
MER INFORMATION OM GÖTEBORG SOM TRÄVARUEXPORTSTAD

VÅR HISTORIA

Gösta Jacobsson tog studenten 1917 och hade tänkt utbilda sig till journalist. 1918 anmälde han sig som frivillig i Finska inbördeskriget, som utkämpades mellan de ”röda” socialdemokraterna och den ”vita” konservativt ledda finländska senaten. De röda erhöll stöd från den nyinrättade bolsjevikiska regimen i Ryssland medan de vita fick stöd från Tyskland och i begränsad utsträckning av Sverige. Kriget slutade med seger för den vita sidan. Gösta Jacobsson var med när de vita intog Tammerfors påsken 1918. När han efter hemkomsten ifrån Finland gjorde en ettårig militärtjänstgöring i Sverige var det många befäl som var avundsjuka på att han hade varit ute i strid.

Hösten 1919 började Gösta på Handelshögskolan i Göteborg där han läste under ett år. På den tiden uppvaktades eleverna på Handelshögskolan av stadens många exportföretag.  År 1920 anställdes Gösta som korrespondent hos trävaruexportören Trätälja AB.  Han arbetade där i tre år och därefter tog han anställning hos Nässjö Stolfabrik, där han var kvar under två år.

Han kom tillbaka till Göteborg 1925 och anställdes av Schroeder Wood Export. 1927 slutade han och startade tillsammans med Holger Lundin firman Jacobsson & Lundin. De hade kontor på Stora Badhusgatan 18-20 och arbetade enbart med försäljning av lådbräder till Sverige och England. En stor leverantör i Sverige var Kalmar lådfabrik, som var oss trogna under hela 30- talet. Jacobsson & Lundin höll ihop fram till kriget när tyskarna invaderade Norge den 9 april 1940. Tyskarnas avspärrning av Skagerrak gjorde att affärerna med England upphörde helt.

Gösta tjänstgjorde inom marinen mellan 1940 – 1945. Han startade ett enskilt bolag 1940, Gösta Jacobsson & Co. Han sålde och köpte björk och bok på den lokala marknaden. Det var små affärer men det gjorde att han överlevde kriget. Efter kriget återupptogs exporten av lådbräder till England. Hercules Cycle & Motorcycle Company var en stor kund som köpte 200 m3/månad. I mitten av 50-talet kom det plötsligt nya material, bland annat wellpapp, som gjorde att marknaden tvärdog. Firman fortsatte dock sälja mindre volymer förpackningsmaterial ända fram till 70-talet.

Tyskland och Spanien kom igång på 50-talet. Till Spanien såldes bräder för tillverkning av tomatlådor. Första affären utanför Europa var 1948 till Sydafrika.

1950-1953 hade Gösta Jacobsson & Co AB 19 anställda. Göstas bägge söner Gunnar och Charles började i firman 1950. De största marknaderna var Tyskland, England, Spanien och Sydafrika. Firman hade en stor export av svarvade möbeldetaljer och solid ekparkett. Winther Browne i England var en stor kund och det levererades regelbundet ifrån Björkträ i Viksjöfors.

På 50-talet skickades förfrågningar och offerter per brev och telegram. Affärerna tog lång tid att göra. Var det riktigt bråttom använde man i nödfall telefon. När man ringde utanför Göteborg fick man beställa rikssamtal, det var ofta lång väntetid, bara för att man skulle få höra att ”disponent Pettersson är tyvärr inte inne, kan han återkomma?” I slutet av 50-talet kom riktnummer, då blev det bättre. 1956 kom telexen, först med Tyskland, senare kunde man även telexa till England. Fram till 1957 hade firman agenter i England och Tyskland men därefter arbetade vi direkt på dessa marknader.

Gösta vidareutvecklade företaget ihop med sina söner samt partnern Per Olof Nyström som kom in i firman 1955.  I början på 50-talet var Gunnar ute på en två månaders resa i Mellanöstern. Irak, Bahrain, Libyen (grekisk importör i Benghazi), Sudan (Gordon General Stores) och Israel var marknader som etablerades under 50 -60-& 70 talet.

Australien var en viktig marknad för firman åren 1949-1955, dit weatherbords såldes . En båt tog upp till 4 000 m3. Varorna sprack ofta och det var vanligt med reklamationer. Ofta var det 63 x 175 mm, kluvet till tre tunna bräder som därefter hyvlades. Sanitetsintyg var viktigt. Hittade de en enda mask så brändes hela lasten. I slutet på 50- talet upphörde affärerna med Australien. Under slutet 60- och början 70- talet var Kanarieöarna en viktig marknad under turistboomen.

Gösta Jacobsson slutade arbeta på företaget 1963 men var ägare fram till 1976. Gunnar och Charles tog vid efter sin far.

Det stod tidigt klart att yngste sonen Torsten inte skulle börja arbeta i firman. Torsten valde advokatbanan. I praktiken kom Gunnar och Charles att driva firman i egen regi utan att äga den när Gösta slutade att vara aktiv. Dåtidens skattesystem med arvs- och gåvoskatt gjorde det problematiskt att föra över ägandet till sönerna. På sitt advokatkontor satt Torsten och grubblade hur ägandeskiftet bäst skulle kunna lösas för alla parter. Till slut blev det ett aktiebolag med Gunnar och Charles som ägare och yngste brodern Torsten blev styrelsens ordförande. Torsten vakade sen i mer än 40 år över bolagets utveckling tills Charles son Michael tog över ordförandeklubban.

Gösta dog julen 1978 då han var 79 år gammal. Charles slutade arbeta 1990. Gunnar gick bort år 2 000 och han var då fortfarande var aktiv i företaget.

1985 började Gunnars son Thomas i firman. När han frågade sin far vad han skulle göra fick han till svar att han fick vara så god att skaffa sina egna marknader. Det blev Irland, Frankrike och lite senare även Spanien. Irland blev senare, i firmans historia, den viktigaste marknaden. Charles son Niclas var aktiv i företaget 1993-2012. Han fortsatte att bygga upp den tyska marknaden och var även ansvarig för försäljningen till England. Han har också haft stor influens över företagets administrativa utveckling under åren och firman använder fortfarande de system, som han utvecklade.

Idag ägs och drivs företaget av tredje generationen, Ann-Sofie Rahm (dotter till Per Olof Nyström) och Thomas Jacobsson samt Staffan Ottander och Mathias Högdahl. De två sistnämnda har ett långt förlutet inom trävaruexport till Mellanöstern och Nordafrika, vilket har givit firman ytterligare ben att stå på.

Tiderna förändras, sågverksindustrin rationaliseras och koncentreras till färre och större enheter, nya marknader utvecklas i samband med globaliseringen och efterfrågan ökar från år till år på trävaror. Dessa varor skall på något sätt förmedlas till  olika kunder och vi på Gösta Jacobsson är alla väldigt stolta och motiverade till att få fortsätta att göra dessa affärer och möta nya utmaningar i framtiden i firmans goda entreprenörsanda.

1927

Brev och telegram dominerar kontakterna med kunder och leverantörer. Telefonen ökar i användning, främst inrikes.

1959

Telexen gör sin entré och firman får sin första teleprinter. Den hade en central plats på kontoret ända tills faxen tog över.

1981

NMT, Nordic Mobile Telephone, introducerades 1981 och innebar ett stort genombrott för mobiltelefonin då man genomförde samma standard i de nordiska länderna. Sedan kom GSM och 3G. Våra dagars Smartphones gör att vi numera har kontoret på fickan, en tangenttryckning från mail, sms, WhatsApp mm.

1987

Faxen blir snabbt populär och inom några år har alla en fax. Egentligen det enklaste och informellaste kommunikationssättet eftersom man kan skriva för hand och svara direkt på mottaget fax.

1999

E-mailens intåg gör att faxens storhetstid tar ett ganska abrupt slut. Fortfarande används dock faxen, främst på vissa europeiska marknader. Utanför Europa har mailen helt ersatt faxen.

2005

Skype är det senaste inom kommunikationsteknologi, d v s telefoni över internet. Det fungerar alldeles utmärkt, inte minst på marknader utanför Europa. Kunder man inte träffar så ofta kan man se i realtid på dataskärmen. Skype underlättar dessutom skickandet av sms.

2014

Alla affärer handlar till syvende och sist om mänskliga relationer. Att vara tydlig i sin kommunikation, leverera det man har överenskommit samt vara öppen med uppkomna problem. Affärer blir så mycket enklare när man har förtroende för varandra. Därför är vi gärna lite gammaldags också och gör som vi alltid gjort, rest mycket för att besöka kunder och leverantörer samt gärna lyfta på telefon bara för att få höra rösten bakom alla elektroniska meddelanden.

flottare_gjab_BlackWhite
Loggers_klaralven

GÖSTA JACOBSSON AB
Stora Åvägen 21
436 34 Askim
Sverige
Tel: +46 31 703 55 80