VÅRA TRÄVARUPRODUKTER, SÅGADE OCH HYVLADE

Vi erbjuder både sågade och hyvlade trävaror. Utanför Europa är våra kunder till största delen importörer av sågade trävaror medan i Europa dominerar kunderna i byggvaruhandeln, dit vi säljer mest hyvlade trävaror.

 

En annan kategori av kunder återfinns inom tillverkning av möbler, trappor och sängar. Vanligt är att dessa köper trävaruämnen, hyvlade och kapade, som används direkt i tillverkningen.

SÅGAD SVENSK, NORSK, FINSK FURU (Pinus Sylvestris)

BRÄDER OCH PLANK

Kvalitet: US, SF, V och VI

Tjocklek (mm): 16, 19, 25, 32, 38, 50, 63, 75, 100

Bredd (mm): 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250

Fallande längder (m): 1,80, 2,10, 2,40, 2,70, 3,0, 3,30, 3,60, 3,90, 4,20, 4,50, 4,80, 5,10, 5,40

I klena dimensioner upp till 50 x 150 mm kan vi ta fram
2,40 - 3,0 m

 

BLOCK

Kvalitet: SF+VI

Tjocklek (mm): 200, 225, 250, 275, 300, 350

Bredd (mm): 200, 225, 250, 275, 300, 350

Längder (m): 3,0, 3,30, 3,60, 3,90, 4,20, 4,50, 4,80, 5,10, 5,40

 

SPARRAR

Kvalitet: SF+VI

Tjocklek/bredd (mm): 75 x 75

Fallande längder (m): 1,80, 2,10, 2,40, 2,70, 3,0, 3,30, 3,60, 3,90, 4,20, 4,50, 4,80, 5,10, 5,40

SÅGAD SVENSK, NORSK, FINSK GRAN (Picea Abies)

BRÄDER OCH PLANK

Kvalitet: SF+VI

Tjocklek (mm): 16, 19, 22, 25, 32, 36, 38, 44, 47, 50, 63, 75

Bredd (mm): 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250

Fallande längder (m): 1,80, 2,10, 2,40, 2,70, 3,0, 3,30, 3,60, 3,90, 4,20, 4,50, 4,80, 5,10, 5,40

I klena dimensioner upp till 50 x 150 mm kan vi ta fram
2,40 – 3,0 m

 

BLOCK

Kvalitet: SF+VI

Tjocklek (mm): 200, 225, 250, 275, 300, 350

Bredd (mm): 200, 225, 250, 275, 300, 350

Längder (m): 3,0, 3,30, 3,60, 3,90, 4,20, 4,50, 4,80, 5,10, 5,40

 

SPARRAR

Kvalitet: SF+VI

Tjocklek/bredd (mm): 75 x 75

Fallande längder (m): 1,80, 2,10, 2,40, 2,70, 3,0, 3,30, 3,60, 3,90, 4,20, 4,50, 4,80, 5,10, 5,40

SÅGAD RUMÄNSK, BOSNISK GRAN (Picea Abies)

BRÄDER OCH PLANK

Vi kan i princip producera vilken dimensioner och längder som helst efter önskemål.

 

Kvalitet: SF+VI

Tjocklek (mm): 18, 20, 22, 23, 25, 30, 35, 40, 45, 50

Bredd (mm): 48, 50, 75, 87, 90, 95, 100, 125, 140, 150, 164, 175, 194, 200, 220, 230, 250

Längder (m): 3,0, 3,68, 4,0, 5,0 och 6,0

 

BLOCK

Kvalitet: SF+VI

Tjocklek (mm): 100, 125, 150, 175, 198, 200, 220, 225,
228, 240

Bredd (mm): 100, 125, 150, 175, 198, 200, 225, 228, 250, 275, 288, 300

Längder (m): 3,0, 4,0, 5,0 och 6,0

 

SPARRAR

Kvalitet: SF+VI

Tjocklek (mm): 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 90, 95

Bredd (mm): 60, 65, 70, 75, 90, 95

Kvalitet: SF+VI

Längder (m): 3,0, 4,0, 5,0 och 6,0

SÅGAD BOSNISK FURA (Pinus Sylvestris)

BRÄDER OCH PLANK

Vi kan i princip producera vilken dimensioner och längder som helst efter önskemål.

 

Kvalitet: SF+VI

Tjocklek (mm): 20, 25, 30, 32, 35, 40, 45, 50, 63, 75

Bredd (mm):  50, 75, 90, 95, 100, 125, 150, 175, 200, 225

Fallande längder (m): 1,80, 2,10, 2,40, 2,70, 3,0, 3,30, 3,60, 3,90, 4,20, 4,50, 4,80, 5,10, 5,40

 

BLOCK

Kvalitet: SF+VI

Tjocklek (mm): 100, 125, 150, 175, 198, 200, 220, 225, 228, 240, 250

Bredd (mm): 100, 125, 150, 175, 198, 200, 220, 225, 228, 240, 250, 275, 288, 300

Längder (m): 3,0, 3,3, 3,6, 3,9, 4,0, 4,2, 4,5, 4,8, 5,0, 5,1,
5,4, 6,0

 

SPARRAR

Kvalitet: SF+VI

Tjocklek (mm): 70, 75

Bredd (mm): 70, 95, 100

Längder (m): 3,0, 3,3, 3,6, 3,9, 4,0, 4,2, 4,5, 4,8, 5,0, 5,1,
5,4, 6,0

SÅGAD RUMÄNSK BOK (Fagus Sylvatica)

TASS = super kort

Kvalitet: AB

Tjocklek/bredd (mm): 25, 38, 50, 60, 70, 80 x 80 och bredare

Längder (mm): 300 – 950

 

TAS = kort

Kvalitet: AB

Tjocklek/bredd (mm): 25, 38, 50, 60, 70, 80 x 100 och bredare

Längder (mm): 1 000 – 1 700

 

TAL = långt

Kvalitet: AB

Tjocklek/bredd (mm): 25, 38, 50, 60, 70, 80 x 100 och bredare

Längder (mm): 1 800 – 2 000

 

TAL+ = super långt

Kvalitet: AB

Tjocklek/bredd (mm): 25, 38, 50, 60, 70, 80 x 100 och bredare

Längder (mm): 2 100 – 3 000

HYVLAD TYSK BOK (Fagus Sylvatica)

Kvalitet: Superior Color / ACND

Tjocklek (mm): 26 (23,8), 38 (36)

Bredd (mm): 100 och bredare

Längder (m): 2,20 och längre

HYVLADE TRÄVAROR OCH KONSTRUKTIONSVIRKE

Vi hyvlar både fura och gran och här följer några av de produkter vi har i vårt sortiment.

 

• Golvsocklar och dörrfoder

• Dörrkarmar

• Paneler för inomhusbruk

• Grundmålat eller klarlackat

• Trägolv

• Möbel- och sängkomponenter

• Komponenter för trappor

• Fönsterbräder

• Paneler för utomhusbruk

• Hyvlat för tryckimpregnering

• Komponenter till förpackningar

• Konstruktionsvirke

 

Egaliserat hållfastighetsprövat virke (C16, C24, CLS, TR26 etc) Egaliserade eller planhyvlade reglar och läkt

PROFILPROGRAM – HYVLADE TRÄVAROR

Nedan finner ni några exempel på vårt hyvlade profilprogram. För andra önskemål kontakta oss gärna, vi har garanterat den profil du söker.

Illustrationerna kommer från Svenskt Trä och är tagna från skriften "Att välja trä" © Föreningen Sveriges Skogsindustrier

GÖSTA JACOBSSON AB

Stora Åvägen 21

436 34 Askim

Sverige

Tel: +46 31 703 55 80

Fax: +46 31 703 55 98

 

CLICK TO DOWNLOAD

CoC

CERTIFICATE

 

CLICK TO DOWNLOAD

PEFC

CERTIFICATE